เลือกภาษา

ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการเช็คอินโรงแรม ติดตาม

คุณจะต้องแสดงใบยืนยันการจอง นอกจากนี้ คุณจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตน เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงกรอกเอกสารยินยอมให้โรงแรมดำเนินการตัดบัตรเพื่อประกันการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่คุณพัก

โปรดอย่าลืม
Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนการท่องเที่ยวและไม่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจองตั๋ว โปรดติดต่อสายการบินหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ