Chọn ngôn ngữ

Tôi có thể yêu cầu cũi hoặc thêm giường không? Theo dõi

Nếu bạn yêu cầu cũi hoặc thêm giường, thông thường bạn có thể bao gồm yêu cầu này trong quá trình đặt phòng trên trang web của nhà cung cấp là 'yêu cầu đặc biệt'. Nếu bạn đã đặt phòng và muốn bao gồm yêu cầu này, chúng tôi đề nghị bạn liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ khách sạn để đảm bảo rằng yêu cầu này có thể được bao gồm trong đặt phòng của bạn. Thông thường bạn có thể tìm thấy chi tiết liên lạc của họ trong phần xác nhận đặt phòng hoặc trực tiếp trên trang của họ.

Nhắc nhở
Skyscanner không phải là một đại lý du lịch, và chúng tôi không bán vé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đặt vé, vui lòng liên hệ với hãng hàng không hoặc đại lý du lịch